"Best på samspill" er vår visjon i Norges Bandyforbund. For å bli best på samspill er det viktig at det etableres gode relasjonelle forhold mellom folk som er involvert i innebandy, bandy og landhockey. Relasjonsledelse er en lederstil som oppfordrer til nærhet og tillit mellom mennesker.

I forhold til vår avtale/sertifisering av NBF som rent særforbund, skal alle tillitsvalgte gjennomføre ren utøver. 

I forhold til vår avtale/sertifisering av NBF som rent særforbund, skal alle ansatte gjennomføre ren utøver.