Trener 1

Dette kurset tar for seg utviklingskurven hos barn og ungdom. Det gir en generell innføring i praktiske hensyn som må tas hva gjelder de vanligste utviklingstrekk hos barn og unge. Du får også tips om hensiktsmessige øvelser for aldersgruppen.Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får et innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?Kurset gjennomgår grunnleggende kunnskap om idrettsernæring rettet mot idrettsutøvere i alderen 13 år og oppover, trenere, eller andre tilknyttet helseteam/støtteapparat i idretten.

NB! Det har vært problemer med å få modulene registrert som fullført med Chrome og Edge. Sunn idrett har fikset problemet for Chrome, men ikke for Edge. Det er derfor anbefalt å bruke en annen nettleser enn Edge når du gjennomfører kurset. Sunn idrett jobber med å fikse problemet for Edge. Dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill, send en mail til post@sunnidrett.no

Tips: Når du har gjennomført kurs og test, gå til kursets hovedside. Sjekk om alt har blitt registrert som fullført, ved å se på «Aktivitet fullført under «Kursprogresjon» på høyre side. Det skal stå 10 av 10. Står det 9 av 10, eller mindre, trykk på «flere detaljer» for å se hva som ikke er ferdig. Har du oversett noe må du gjennomføre dette. 

Gjenstår kun testen, selv om du allerede har fullført og bestått? Prøv å gå inn på testen igjen, og «start» på nytt (uten å krysse av for «begynn et nytt forsøk»). Øverst skal det da stå «Til info: Du har allerede fullført denne». Trykk «gå ut av aktiviteten» igjen, og sjekk kursprogresjon på nytt.

Lenker: Kurset inneholder en del lenker til læringsmateriell/verktøy som kan være nyttige, men som NGTF ikke selv har tilgang til å oppdatere. Nye lenker (pr. okt 2023) finner du her:
Lær mer om Nøkkelhullet
Brødskalaen
Fem om dagen
Kalsiumkalkulatoren
Vitamin D-kalkulatoren


Dette kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å gjennomføre skadefri idrettsaktivitet. Kurset gir kunnskap om de mest hyppige idrettsskadene du vil treffe på i arbeid med barn og ungdom, om hvordan disse skadene kan forebygges, samt hva du må kunne om skaden først har skjedd.Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse er organisert i Norge, tilrettelegging av aktivitet og aktivitetshjelpemidler, og har fokus på holdninger og mulighetene innen idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser.Lær mer om hvordan du kan være en god trener for dine utøvere. Denne e-læringen legger vekt på hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktivitet i idrettslaget med fokus på utøveren i sentrum.