Velkommen til NSFs e-kurs Trener 1 synkron. Det er fantastisk at du er interessert i å bli synkrontrener, og vi takker deg for ditt engasjement og interesse for å gjøre synkronsvømming attraktivt og hjelpe utøverne i sin utvikling.

Du er en stor verdi for idretten vår og for utøverne, og på vegne av dem takker vi deg og ønsker deg velkommen om bord, eller enda bedre, i bassenget, sammen med oss!
På Trener 1 er det fire moduler som må gjennomføres. I tillegg må man bekrefte at man har lest NSFs sikkerhetsforskrift og eksempel på alarmplan.