Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse er organisert i Norge, tilrettelegging av aktivitet og aktivitetshjelpemidler, og har fokus på holdninger og mulighetene innen idrett for funksjonshemmede.

VIKTIG! Det er laget en ny utgave av dette kurset som heter Paraidrett. Du finner det kurset her ved å klikke her