Kurset er en innføring i ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterdiagnoser (herunder Aspergers syndrom) hos barn som driver med idrett.Denne modulen kan tas av trenere, ledere, foreldre, utøvere og alle interesserte.

Kurset gir eksempler på tilrettelegging.