Lær mer om hvordan du kan være en god trener for dine utøvere. Denne e-læringen legger vekt på hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktivitet i idrettslaget med fokus på utøveren i sentrum.


NB! Det har kommet en ny utgave av e-læringskurset Trenerrollen Trener 1. Klikk her for å gå til den nye utgaven. Dersom du allerede er påmeldt denne utgaven av Trenerrollen Trener 1 kan du fullføre dette kurset i stedet for å melde deg på det nye.