Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse er organisert i Norge, tilrettelegging av aktivitet og aktivitetshjelpemidler, og har fokus på holdninger og mulighetene innen idrett for funksjonshemmede.

Kurset er en innføring i ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterdiagnoser (herunder Aspergers syndrom) hos barn som driver med idrett.

Denne modulen kan tas av trenere, ledere, foreldre, utøvere og alle interesserte.

Kurset gir eksempler på tilrettelegging. 

Dette kurset tar for seg utviklingskurven hos barn og ungdom. Det gir en generell innføring i praktiske hensyn som må tas hva gjelder de vanligste utviklingstrekk hos barn og unge. Du får også tips om hensiktsmessige øvelser for aldersgruppen.

Dette kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å gjennomføre skadefri idrettsaktivitet. Kurset gir kunnskap om de mest hyppige idrettsskadene du vil treffe på i arbeid med barn og ungdom, om hvordan disse skadene kan forebygges, samt hva du må kunne om skaden først har skjedd.


Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får et innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?

Lær mer om hvordan du kan være en god trener for dine utøvere. Denne e-læringen legger vekt på hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktivitet i idrettslaget med fokus på utøveren i sentrum.

I denne modulen skal du få kjennskap til hvordan organisasjonen Norges Skiskytterforbund er bygd opp.
Du vil få en grunnleggende gjennomgang av krets, hva er teknisk delegert og kunnskap om skiskytterforbundets etiske retningslinjer. 
Videre vil du få grunnleggende kunnskap om  Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement og kjennskap til NSSFs reklame- og markedsbestemmelser.


Dette kurset er under utvikling og ikke klart for påmelding ennå.