Dette er modul 14 av Trener 1-utdanningen. Modul 14 omhandler sosial trening.
Pensum for denne modulen er kursheftet i del 2 av utdanningen: 
Trenerkurshefte Trener 1, del 2. 


Kapittel 6: Sosial trening
Sider: 4-9 (6 sider)

Her vil du få opp en del spørsmål du skal besvare. Vi anbefaler å ha lest gjennom heftet på forhånd, da svarene på spørsmålene vil finnes der. Du kan prøve å svare på spørsmålene uten bruk av hefte først, for deretter å gå tilbake og finne svarene i heftet. 


Dette er modul 13 av Trener 1-utdanningen. Modul 13 omhandler basistrening.
Pensum for denne modulen er kursheftet i del 2 av utdanningen: 
Trenerkurshefte Trener 1, del 2. 


Kapittel 5: Basistrening
Sider: 4-6 (3 sider)

Her vil du få opp en del spørsmål du skal besvare. Vi anbefaler å ha lest gjennom heftet på forhånd, da svarene på spørsmålene vil finnes der. Du kan prøve å svare på spørsmålene uten bruk av hefte først, for deretter å gå tilbake og finne svarene i heftet. 


Dette er modul 12 av Trener 1-utdanningen. Modul 12 omhandler treningsprinsipper.
Pensum for denne modulen er kursheftet i del 2 av utdanningen: 
Trenerkurshefte Trener 1, del 2. 


Kapittel 4: Treningsprinsipper
Sider: 4-8 (5 sider)

Her vil du få opp en del spørsmål du skal besvare. Vi anbefaler å ha lest gjennom heftet på forhånd, da svarene på spørsmålene vil finnes der. Du kan prøve å svare på spørsmålene uten bruk av hefte først, for deretter å gå tilbake og finne svarene i heftet. 


Dette er modul 11 av Trener 1-utdanningen. Modul 11 omhandler mental trening. 
Pensum for denne modulen er kurshefte i del 2 av utdanningen: 
Trenerkurshefte Trener 1, del 2. 


Kapittel 3: Mental trening
Sider: 4-17 (14 sider)

Her vil du få opp en del spørsmål du skal besvare. Vi anbefaler å ha lest gjennom heftet på forhånd, da svarene på spørsmålene vil finnes der. Du kan prøve å svare på spørsmålene uten bruk av hefte først, for deretter å gå tilbake og finne svarene i heftet. 


Dette er modul 10 av Trener 1-utdanningen. Modul 10 omhandler idrettspsykologi. 
Pensum for denne modulen er kursheftet i del 2 av utdanningen: 
Trenerkurshefte Trener 1, del 2. 


Kapittel 2: Idrettspsykologi
Sider: 4-21 (17 sider)

Her vil du få opp en del spørsmål du skal besvare. Vi anbefaler å ha lest gjennom heftet på forhånd, da svarene på spørsmålene vil finnes der. Du kan prøve å svare på spørsmålene uten bruk av hefte først, for deretter å gå tilbake og finne svarene i heftet. 


Dette er modul 9 av Trener 1-utdanningen. Modul 9 omhandler trenerrollen. 
Pensum for denne modulen er kurshefte i del 2 av utdanningen:
Trenerkurshefte Trener 1, del 2. 


Kapittel 1: Trenerrollen
Sider: 4-28 (25 sider)

Her vil du få opp en del spørsmål du skal besvare. Vi anbefaler å ha lest gjennom heftet på forhånd, da svarene på spørsmålene vil finnes der. Du kan prøve å svare på spørsmålene uten bruk av hefte først, for deretter å gå tilbake og finne svarene i heftet.