Her registrerer du dine bedømninger av klasser siden siste dommergodkjenning. 

Dette er ikke et kurs, men kun en innregistrering av din praksis som teknisk personell. Du trenger å registrere din praksis fra stevner o.l. til Rytterforbundet, slik at din dommer/teknisk personell godkjenning fremdeles er gyldig. Eller som grunnlag for å rykke opp til en høyere dommerkategori.